Resor

Barsebäcks Folkdanslag

 

St Petersburgresan

Fler bilder på YouTube

RolfMalmström

Text och bilder förmedlat av CG

 

 

Folkdanslaget Domostroj i Svenska kyrkan

Mottagning på Sv Generalkonsulatet

Uppståndelsenskyrkan med sina karamellfärgade lökkupoler

Utvärdering efter sista kvällen

Sextinska kapellet i St Petersburg

Bilder förmedlade av Ulla-Britt Malmström