Händelser 2024

Årsmötet avhölls den 13:e februari och inleddes med en minnesstund för Stig Carlsson som avled den 11:e februari.


Stort Tack till dig Stig för allt du har varit för många av oss.

En härlig kompis med humor och ett stort hjärta.

Du var även väldigt musikalisk och deltog i sångkörer och olika musikgrupper.

I Barsebäcks folkdanslag blev det kanske inte så mycket dans men du var ledare för vår musikgrupp där du drog många sköna folkmusiklåtar på dina fiolsträngar.

Att hjälpa till och hålla koll på föreningens ekonomi var även det en viktig insats där du i egenskap av revisor medverkade inom styrelsen.

Saknaden efter dig Stig är stor.


Rolf Malmström

ordförande
Mötet fortsatte med avtackning och tulpaner till 

 Sören Gullstrand, seketerare och Per-Olof Olsson, materialförvaltare som lämnade styrelseuppdragen.


Till ordförande valdes Rolf Malmström, v ordf Brita Johansson, sekreterare Stina Jeppsson, kassör Lars Thulin och Ulla-Britt Malmström tog steget upp som ordinarie ledamot.

Revisorerna och valberedarna blev det omval på ty de hade skött sig med den äran.

Brita o Cege hade fixat fastlagsbullar; mumsigt.


Här några bilder från deltagarna på årsmötet.